Μεγάλη συρρίκνωση παρουσιάζουν οι εμπορικές αναπτύξεις στην Κύπρο, όπως διαφαίνεται από αναλυτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν το εννεάμηνο του 2021, ενώ συρρίκνωση παρουσιάζεται και στα οικιστικά κτίρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, όσον αφορά τα μη οικιστικά έργα, το εμβαδόν των αδειοδοτηθέντων έργων για κτίρια εμπορίου σημείωσε μείωση 76%, στα κτίρια για ψυχαγωγία 57,6% ενώ στα ξενοδοχεία σημειώνεται μείωση 51,2%.

Το εμβαδόν για βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες σημείωσε αύξηση 85,5% ενώ αύξηση 27,2% σημειώνεται και στα γραφεία.

Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο της WiRE FS, Παύλο Λοΐζου, παρατηρείται μια δυναμική αύξηση στις αδειοδοτήσεις βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την αύξηση των πωλήσεων μέσω διαδικτύου και την ανάγκη για χώρους διαχείρισης μεταφορών (logistics).

Επίσης, αναφέρει, σημειώνεται σημαντική αύξηση στα οικιστικά ακίνητα (που είναι κυρίως για την τοπική αγορά). Όπως αναφέρει, το budget (αγοραστική δύναμη) για αγορά κατοικίας παραμένει το ίδια και ο κόσμος αγοράζει διαμερίσματα στο κέντρο/ πιο κεντρικά (<250,000) και αγοράζει μικρές κατοικίες/ σπίτια (<350,000).

Αναφέρεται ακόμη στα χαμηλά καταθετικά επιτόκια/ έλλειψη επενδυτικών επιλογών (πολλές αγορές διαμερισμάτων στο κέντρο σχετίζονται με επενδυτές, παρά για ιδία χρήση) αλλά και τα χαμηλά δανειστικά επιτόκια και κίνητρα από το κράτος.

Οικιστικά

Όσον αφορά τα οικιστικά κτίρια, τα εμβαδά για μικτές πολυκατοικίες παρουσιάζουν μείωση 72% ενώ στις μονοκατοικίες η αύξηση ανέρχεται στο 11,4%.

Στα κτίρια με πέραν των δύο κατοικιών σημειώθηκε μείωση 15,3%, στις οικιστικές πολυκατοικίες αύξηση 13,8% και στις διπλοκατοικίες μείωση 5,2%.

Το σύνολο της αύξησης στα οικιστικά και μη οικιστικά έργα ανήλθε στο 7,6%, και οφείλεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό στα μικρά έργα.

Σε σχέση με το 2019, οι αδειοδοτήσεις οικιστικών και εμπορικών κτιρίων παρουσιάζουν μείωση 7,3%. Στα εμπορικά παρουσιάζεται μείωση 16,1% και στα οικιστικά μείωση 5,4%.

ΠΗΓΗ STOCKWATCH Της Γεωργίας Χαννή