Μείωση παρουσίασε το Μάιο του 2022 η αδειοδότηση νέων οικοδομικών έργων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cystat

Ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Μάιο 2022 ανήλθε στις 761. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €248,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 224,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 893 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, εκδόθηκαν 3.272 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 3.157 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 3,6%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 6,8% και το συνολικό εμβαδόν κατά 9,4%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 9,4%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Μείωση καταγράφεται σε όλες τις πόλεις πλην της Λευκωσίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στο εμβαδόν των αδειοδοτηθέντων έργων στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Μείωση 16% καταγράφεται και στα αδειοδοτηθέντα έργα της Λεμεσού και 13% της Λάρνακας.

Tο εμβαδόν των αδειοδοτηθένων έργων παγκύπρια παρουσίασε το 2021 αύξηση 3,8% στα 2346,2 εκατ. τετραγωνικά μέτρα από 2260,7 εκατ. το 2020.

Όπως επεσήμανε η Κεντρική Τράπεζα στο τελευταίο της δελτίο για το δείκτη τιμών κατοικιών, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, με σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος κατασκευής. Αρνητική επίδραση στην αγορά ακινήτων ενδέχεται να έχει και η αύξηση στο κόστος του δανεισμού, λόγω ενδεχόμενης ανόδου των επιτοκίων.

Υπογράμμισε ότι ο βαθμός στον οποίο θα επηρεαστεί η ζήτηση στην αγορά ακινήτων, μέσω μείωσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, θα εξαρτηθεί από παραμέτρους όπως, η διάρκεια του πολέμου και των κυρώσεων, η πορεία της πανδημίας.

Τόνισε ότι η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση δημιουργεί ελλείψεις στην αγορά κατοικίας, που με τη σειρά τους δημιουργούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Πηγη Stockwatch Της Γεωργίας Χαννή