Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για τα πρώτα 170 τ.µ. κατοικιών µε συνολικό εμβαδόν 220 τ.µ. και µε συνολική αξία που να µην υπερβαίνει τις €350 χιλ. και για τα πρώτα 90 τ.µ. διαμερισμάτων µε συνολικό εμβαδόν 110 τ.µ. και µε συνολική αξία που να µην υπερβαίνει τις €200 χιλ., προβλέπει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με συνοδευτικό σημείωμα του γενικού διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών Γιώργου Παντελή, το υπό αναφορά κείμενο του νομοσχεδίου που θα τεθεί σε συζήτηση την Δευτέρα ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών, διαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση µε το ΕΤΕΚ, όπου επιτεύχθηκε σύγκλιση απόψεων επί του θέματος, τηρώντας τις αρχές που επιβάλλει το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής και, κατ’ επέκταση στην κοινωνική στόχευση για την ένταξη της ανέγερσης ή παράδοσης κατοικιών στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν με το ΕΤΕΚ, προσθέτει ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προέβησαν σε ανάλυση των δεδομένων της περιόδου 2019-2021 αναφορικά µε αγορές κατοικιών και διαμερισμάτων (αγοραπωλητήρια έγγραφα βάση τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) και συγκεκριμένα, σε διαχωρισμό μεταξύ αγορών κατοικιών ή διαμερισμάτων από κύπριους και ξένους υπηκόους.

Ανέφερε επίσης ότι για σκοπούς καθορισμού του δομήσιμου εμβαδού κατοικιών και διαμερισμάτων, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που έχει συλλέξει η Στατιστική Υπηρεσία, µε βάση τα οποία προκύπτει ότι, η διάμεση αξία, δηλαδή το 50% για κατοικίες που αγοράζονται από κύπριους ανέρχεται σε 173.73 τ.µ. µε αξία €1623, 80 ανά τ.µ. και για διαμερίσματα σε 91 τ.µ. µε αξία €1868.41 ανά τ.µ.

Επιπρόσθετα, ο κ. Παντελή δηλώνει ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, εισάγεται διάταξη που προβλέπει ότι για άτομα ΑμΕΑ δεν εφαρμόζεται το κριτήριο του συνολικού εμβαδού κατοικίας.

Σημειώνει επίσης ότι, στη διαμόρφωση του κειμένου έχουν ληφθεί υπόψη οι εισηγήσεις των εμπλεκομένων φορέων για διαχωρισμό κατοικιών και διαμερισμάτων, καθορισμό αξίας πώλησης για τις δύο κατηγορίες ανά τετραγωνικό μέτρο και καθορισμό μεταβατικών περιόδων για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Το χρονικό της μείωσης ΦΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε αρχικά στη Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο, στο πλαίσιο συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ 5% μόνο για τα πρώτα 140 τ.μ. κατά την αγορά κατοικίας η διαμερίσματος μέχρι τα 200 τ.μ., ως μέτρο κοινωνικής πολιτικής.

Βουλή και φορείς της οικοδομικής βιομηχανίας ζήτησαν από τον ΥΠΟΙΚ να καταθέσει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για επαναφορά του πλαισίου ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία που ίσχυε μεταξύ του 2011 με 2016 και αφορούσε επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα πρώτα 200 τ.μ. κύριας κατοικίας, η οποία δεν ξεπερνά τα 275 τ.μ.

Η πρόταση ωστόσο, δεν έγινε αποδεκτή, ενώ στον ορίζοντα εξακολουθεί να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων από τις Βρυξέλλες μέσω της διαδικασίας επί παραβάσει που έχει κινήσει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από το περασμένο καλοκαίρι, λόγω μη στοχευμένης εφαρμογής του μέτρου τα προηγούμενα χρόνια.

ΠΗΓΗ Stockwatch Της Ελένης Χαραλάμπους