Ευχαριστίες στην εταιρεία Petros Savva για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη που έδειξε στην εταιρεία μας A.V Iand. Η εταιρεία του Πέτρου Σάββα εδρεύει στη Λευκωσία, ιδρύθηκε το 2005 και ασχολείται με την ανάπτυξη γης σε μοντέρνα και εργονομικά κτίρια.Τα κτήρια της εταιρείας ανεγείρονται σε κύρια σημεία κοντά στο κέντρο της Λευκωσίας και σε Πανεπιστήμια. Κύριο μέλημα του ιδιοκτήτη Πέτρου Σάββα είναι η ποιότητα αλλά και η παράδοση των κτιρίων στο συμφωνημενο χρόνο.

Η εταιρία προχώρησε στην αγορά οικοπέδων κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με σκοπό την ανέγερση  δυο σύγχρονων κτιρίων για κάλυψη των αυξημένων αναγκών από φοιτητές.